Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως πεδίο έρευνας και εκπαίδευσης τις επιστήμες της Ορυκτολογίας, της Πετρολογίας και της Κοιτασματολογίας, στις οποίες παρουσιάζει αυτόνομη έρευνα αλλά επίσης παρέχει εκπαιδευτική και ερευνητική υποστήριξη στη σχολή.

 

Έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει αναλυτικές η συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς φορείς ή ιδιώτες, χρησιμοποιώντας τον πλούσιο εξοπλισμό του.