Εξοπλισμός

Σειρά ερευνητικών και εκπαιδευτικών πετρογραφικών μικροσκοπίων με δυνατότητες χαρακτηρισμού των οπτικών ιδιοτήτων των ορυκτών και της μελέτης των πετρωμάτων.

 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
  (κοινά όργανα της Σχολής)
 • Εργαστήριο προπαρασκευής λεπτών πετρογραφικών τομών που περιλαμβάνει όλα τα όργανα κοπής και λείανσης των πετρωμάτων.
 • Δύο όργανα XRD για την αναγνώριση ορυκτών και της κρυσταλλική τους δομής με την μέθοδο της περίθλασης των ακτίνων Χ (ένα σύγχρονο όργανο στο χώρο της Σχολής και ένα όργανο σε κοινή χρήση με του Χημικούς Μηχανικούς).
 • Φασματοσκοπία απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (FTIR) και εξοπλισμό προπαρασκευής των δειγμάτων (ζυγοί ακριβείας και πρέσες).
 • Ερευνητικά πετρογραφικά μικροσκόπια με δυνατότητα φωτογράφισης και επεξεργασία εικόνας.
 • Φούρνος πυρόλυσης τύπου F30-400-60
 • Ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο Leica για την ανάλυση οργανικών δομικών συστατικών (Macerals) των ορυκτών ανθράκων.
 • Διαφορική Θερμική Ανάλυση για την μελέτη αντιδράσεων διάσπασης ή σύνθεσης ορυκτών σε εύρος θερμοκρασιών από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και πάνω από 1500ºC.
 • Ατομική απορρόφηση για αναλύσεις κύριων χημικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων και Χημείο διαλυτοποίησης πετρωμάτων για ανάλυση με το όργανο αυτό. (κοινά με τα άλλα εργαστήρια του τομέα)
 • Ένα σύνολο μικροοργάνων για διάφορες εργασίες (portable alpha counter, portable Geiger counter, metal detectors, πυξίδες κτλ.)
 • Μικροσκληρόμετρο Vickers