Επικοινωνία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα

Διευθυντής Εργαστηρίου: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης
Lab Director: Elias Chatzitheodoridis

Full Name:
  
E-mail:
  
Subject:
  
Message: