Μπούσουλας Ιωάννης (ΙΔΑΧ)

Αποφοίτησε το 1997 από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (βαθμός πτυχίου 6,96). Το χρονικό διάστημα 1998-1999 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ”  της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1999 (βαθμός πτυχίου 7,9).

Κατά το διάστημα 1999-2004  εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα “Σύνθετα υλικά με επιφανειακά τροποποιημένες αραμιδικές ίνες” και το 2004 πήρε το διδακτορικό δίπλωμα από την Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Παράλληλα αποφοίτησε από την σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π το έτος 2004 (βαθμός πτυχίου 6,76).

Από το 2007 (Σεπτέμβριος) κατέχει θέση Ι.Δ.Α.Χ στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχ. Μετ.-Μετ.  Το χρονικό διάστημα 2007 -2010 αποσπάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης όπου και διετέλεσε σύμβουλος  Υπουργού σε θέματα Πετρελαϊκής και Περιβαλλοντολογικής Πολιτικής.

Βοηθά στην διεξαγωγή και προετοιμασία των μαθημάτων της Σχολής Μηχ. Μετ.-Μετ.: Ορυκτολογία (1ο εξάμηνο), Πετρολογία (2ο εξάμηνο), Κοιτασματολογία (4ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (9ο εξάμηνο) και συμμετέχει στην εκπαίδευση διδακτορικών φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. στη λειτουργία του ΧRD και στην ερμηνεία των δεδομένων, στις επιμεταλλώσεις  και στο TGA.