Εκπαιδευτικό έργο – Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

Κορμού – Main courses

Κατεύθυνση – Specialisation/Directional

Δεξαμενή – Pool

Μεταπτυχιακά (ΔΠΜΣ) – Postgraduate courses

Προδιδακτορικά – Predoc courses

  • Φυσικές Ιδιότητες των Ορυκτών (Physical Properties of Minerals)
  • Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης (Physicochemical methods for Analysis)
  • Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης (Petrography)