Απολίθωμα (Βιτρίνα Α)

Απολίθωμα – Βιτρίνα Α

Δείγματα 100, 101, 102, 103, 104, 105

Δείγμα  101

Δείγμα 102

Δείγμα 103

Δείγμα 104

Δείγμα 105