Προδιδακτορικά

  • Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών
  • Φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης
  • Οπτικές μέθοδοι μελέτης ορυκτών και πετρωμάτων
  • Αργιλικές πρώτες ύλες και κεραμικά προϊόντα
  • Πετρολογία μαγματικών πετρωμάτων
  • Πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων
  • Εμβάθυνση στη μικροσκοπία μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών &  πετρωμάτων
  • Στερεές ορυκτές καύσιμες ύλες
  • Εμβάθυνση στη μικροσκοπία ανθρακοπετρογραφίας