Ιστορικό

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε  το 1975-76 όταν ιδρύθηκε και ο Τομέας Γεωλογίας, μετά την δημιουργία αυτόνομης σχολής με την ονομασία Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών που προέκειψε από την απόσπαση από την Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Με την εφαρμογή του Ν. 1268/82 η σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και το 2002-03 πήρε το σημερινό της όνομα, σηλαδή Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών.

Το εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο από το 1987 σύμφωνα με το Ιδρυτικό Φ.Ε.Κ. 504/16.09.87. Ανήκει στον Τομέα Γεωλογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών.