Προσωπικό

Μέλη Δ.Ε.Π.

Όνομα Τηλέφωνο e-mail
Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής +30 210 7722092 eliasch AT metal.ntua.gr
Περράκη Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια +30 210 7722115 maria AT metal.ntua.gr
Τριανταφυλλίδης Σταύρος,
Λέκτορας

Μέλη ΙΔΑΧ

Όνομα Τηλέφωνο e-mail
Μπούσουλας Δ. Ιωάννης +30 210 7722112 ibousoulas AT metal.ntua.gr

Μέλη ΕΤΕΠ*

Όνομα Τηλέφωνο e-mail
Βλάχου-Βλαβιανού Ευανθία +30 210 7722090 ??? AT metal.ntua.gr
*Τα μέλη ΕΤΕΠ εξυπηρετούν, εκτός από τα μέλη του εργαστηρίου μας, και τα μέλη των άλλων δύο εργαστηρίων του τομέα.
 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Τηλέφωνο e-mail
Παληκάρη Σάρρα +30 210 7722115 palikari AT metal.ntua.gr
Προφήτης Ελευθέριος +30 210 7722092 elprofitis AT metal.ntua.gr
Αντωνοπούλου-Αθέρα Νικολέττα +30 210 7722092  ??? ATmetal.ntua.gr
Μαυρογιαννίδου Ειρήνη  +30 210 7722092  ??? ATmetal.ntua.gr
Στεργίου Βασίλειος  +30 210 7722092  ??? ATmetal.ntua.gr
Σκληρός Βασίλειος +30 210 772___ ??? ATmetal.ntua.gr
??? Παναγιώτης +30 210 772___ ??? ATmetal.ntua.gr