Ερευνητικά προγράμματα

Τρέχοντα

  • 2014-2018: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST  ORIGINS. Στόχος του προγράμματος είναι η αναζήτηση της αρχής και εξέλιξης της ζωής μέσα από της διεπιστημονική ματιά της επιστήμης της Αστροβιολογίας. Εθνικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης.
  • 2012-2017: Πρόγραμμα-Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε θέματα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας, καθώς και σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης: Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.
  • 2012-2019: Έρευνα για τις γεωφυσικές & γεωχημικές ιδιότητες βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών και την βελτίωση της ποιότητάς τουςΗλίας ΧατζηθεοδωρίδηςΠαροχή υπηρεσιών σε ιδιωτική εταιρία.

Περατωμένα

  • “Growth and survival of coloured fungi in space – CFS-A”, Experiment in the SURE project (Contract Nr. RITA026069, AO-2006-022).
    Υπεύθυνος για την ΕλλάδαΗλίας Χατζηθεοδωρίδης