Προφήτης Ελευθέριος (Υ.Δ.)

Προφήτης Ελευθέριος
(Υποψήφιος Διδάκτορας)

Θέμα διατριβής: Πετρολογικές και Ορυκτολογικές μέθοδοι για την εκτίμηση της εξορυξιμότητας των πετρωμάτων

Επιβλέπων: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

profitisML profitis04 profitis03 profitis02 profitis01