Μαυρογιαννίδου Ειρήνη (Υ.Δ.)

Μαυρογιαννίδου Ειρήνη
(Υποψήφια Διδάκτορας)

Θέμα διατριβής: Ηλεκτροκινητική γεωχημική σταθεροποίηση αργιλικών εδαφών

Επιβλέπων: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης