Στεργίου Βασίλειος (Υ.Δ.)

Στεργίου Βασίλειος
(Υποψήφιος Διδάκτορας)

Θέμα διατριβής: Δέσμευση Διοξειδίου του άνθρακα σε ορυκτά

Επιβλέπων: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης