Πετρογραφικά μικροσκόπια

Το εργαστήριό μας διαθέτει μια σειρά από ερευνητικά πετρογραφικά (πολωτικά) μικροσκόπια με δυνατότητες φωτογράφισης και επεξεργασίας εικόνας (Zeiss Axioscope). Η μελέτη μπορεί να γίνει με διεχόμενη και ανακλώμενη δέσμη φωτός, δηλαδή σε λεπτές τομές, λεπτές-στιλπνές και στιλπνές μεταλλογραφικές. Για την προετοιμασία των λεπτών/στιλπνών τομών υπάρχει εξοπλισμένο εργαστήριο σε ειδικό χώρο.

Επίσης, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης διατίθενται πάνω από 20 εκπαιδευτικά πολωτικά μικροσκόπια.

Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής έχουν αναπτυχθεί ψηφιακές μέθοδοι με επεξεργασία εικόνας για την ημιαυτόματη έως και αυτόματη αναγνώρηση και καταγραφή πετρολογικών και κοιτασματολογικών τομών (Ε. Προφήτης [ΥΔ], Η. Χατζηθεοδωρίδης [Επίκ. Καθηγ.]).